براساس آمار متوسط هزینه اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ١٣٩٩ بارشد بیش از ۴۱ درصدی روبرو بوده است. به گزارش اسپات نيوز، بررسی آمارهای منتشره نشان می‌دهد در فصل تابستان ۹۹ شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری با رشد ۱۱.۸ درصدی به...