رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی باید در کانون توجه همه مدیران و مسئولان عالی کشور از جمله مجلس و دولت باشند. به گزارش اسپات نيوز، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، از رفع مشکل متناسب‌سازی حقوق...