تا وقتی تحریم‌های بانکی وجود داشته باشد، مسیرهای که به دلار منتهی می‌شود امکان سرویس‌دهی به ایران را ندارند، بنابراین چه ایران در لیست سیاه (کشورهای غیرهمکار) اف‌ای‌تی‌اف باشد چه نباشد، هیچ تاثیری به لحاظ بانکی و اقتصادی برای ایران نخواهد داشت. به گزارش اسپات نیوز، میرهادی رهگشای، در مورد تحریم‌های...