مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد توسط یک مفسد مالی خبر داد. به گزارش اسپات نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال اعلام کرد، در محتویات...