با وجود ضربه سنگین کرونا به خدمات سواری و تاکسی‌رانی و با گذشت چند ماه از توقف فعالیت‌های ویمو به دلیل همه‌گیری این ویروس، این شرکت طی هفته‌های آینده، خدمات تاکسی خودران خود را برای عموم مردم ارائه خواهد داد. به گزارش اسپات نیوز، ویمو خدمات تاکسی تمام‌خودران اینترنتی خود...