بسیاری از واحدهاي خالی مسکن مهر پرند دست دلالان است و آن‌ها قصد دارند واحدهای خالی را نگه داشته تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند، به طوری که براساس اطلاعات غیر رسمی برخی افراد حدود ۲۰ واحد خالی آماده تحویل در اختیار دارند که تمایلی برای تحویل واحدها ندارند....