مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از کاهش میزان مسافرت‌های ریلی در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر داد و میزان این کاهش را ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر-سفر اعلام کرد. به گزارش اسپات نیوز، سعید رسولی گفت: به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن رفتار...