به نظر می‌رسد با عرضه صندوق‌های قابل معامله به بازار سرمایه ایران به معیارهای جهانی که ورود غیرمستقیم افراد به بازار سرمایه است، نزدیک شویم. به گزارش اسپات نیوز، «گرچه هنوز زمان عرضه سومین صندوق دولتی که شامل سهام خودرویی‌ها و فلزی‌هاست، مشخص نشده اما طبق قانون همه صندوق‌های ETF...