بیماری کرونا برخی از مشاغل را به آستانه ورشکستگی کشانده که از جمله این مشاغل صنعت جایگاه‌داری است و باید دید دولت برای این بخش خدماتی چه برنامه‌ای در سر دارد. به گزارش اسپات نيوز، رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور گفت: افزایش هزینه های جایگاه های CNG درسال...