شاید برای بسیاری از ما دور از ذهن بود این وسیله که زمانی با قیمت پایین می‌توانستیم بخریم، این روز‌ها به یکی از گران‌ترین وسایل نقلیه تبدیل شده است. به گزارش اسپات نیوز، موتور سیکلتی که زمانی می‌توانستیم با قیمت ۱۰ میلیون بخریم به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده...