در پی سیاست‎های جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی، تراکنش‎های مالی افزاد زیر 18 سال با محدودیت‎هایی مواجه شده است. به گزارش اسپات نیوز، بانک‌ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی...