معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با اشاره به اینکه نرخ‌های جدید بلیت هواپیما در حال بررسی مجدد است، گفت: قطعا نرخ‌هایی که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود، در بررسی‌های جدید کاهش می‌یابد. به گزارش اسپات نيوز، جلالی در برنامه تلویزیونی درباره قیمت‌های بلیت هواپیما اظهار داشت: به دنبال...