رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به مثبت بودن نتایج رایزنی، ایران با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشور به توافق رسید. به گزارش اسپات نیوز، به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی درباره نتایج مذاکراتش با مقامات عراقی...