بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد چک های وصول شده در مردادماه سال جاری به ۶۷۲ هزار فقره رسید. به گزارش اسپات نیوز، طبق آمار بانک مرکزی، حدود ٦٧٢ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ‌ بر ١٣ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که...