روند صعودی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی سبب شده تا توان اقتصادی و قدرت خرید مشتریان از قیمت‌های بازار جا بماند، به طوری که برای خرید یک قلم یخچال فریزر معمولی ایرانی حداقل باید 9میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر 16 میلیون و 400 هزار تومان بپردازیم. به گزارش...