بنابر شنیده‌ها، قرارداد ایران و چین بدون تصویب FATF عملی نیست؛ با این حساب آیا سفر وزیر امور خارجه ایران به پکن و طرح مجدد این قرارداد، به این معناست که خبرهای جدیدی از FATF در راه است؟ به گزارش اسپات نیوز، برخی امیدوارند خروجی سفر ظریف به پکن نهایی...