چند وقتی است که گزارش‌ها و اعداد و ارقامی از خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان به گوش می‌رسد و آن‌طور که مرکز آمار ترکیه اعلام کرده بود، مردم ایران...