رییس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ پس از چند ماه به وعده خود عمل کرد و با شبکه اجتماعی مختص به خود، وارد میدان شد. این شبکه اجتماعی جدید در...