به گزارش اسپات نیوز، تیم اقتصادی دولت سیزدهم به غیراز رئیس کل بانک مرکزی که تا کنون انتخاب نشده، تکمیل شده است. در این گزارش به معرفی تیم اقتصادی رئیسی...