بر اساس گزارشات، میزان خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان طی دو سال گذشته ۱۵ برابر شده است و اکنون ایرانیان رکورداران خرید خانه در این کشور شده‌اند. علت چیست؟...