با توجه به قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران خبر از دورکاری 70 درصد کارمندان تهرانی از امروز، شنبه 12 تیر ماه داد....