در حالی که طرح قیمت‌گذاری دستوری به منظور کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، طبق بررسی‌ها این طرح منجر به ایجاد چالش‌های بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور خواهد شد. به گزارش...