در میان آگهی‌های فروش در سایت‌های اینترنتی، آگهی فروش پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۴۷ میلیون تومان به چشم می‌خورد. به گزارش اسپات نیوز، در سایت‌های فروش اینترنتی خودرو آگهی‌هایی به...