برای افرادی که اهل ورزش در خانه بوده و یا اضافه وزن دارند و همچنین دنبال یک روش مناسب برای کاهش وزن هستند، تردمیل یکی از وسایل هایی است که...