بنابر جلسه‌ای که با حضور مدیران شرکت «صنعت خودروی آذربایجان» برگذار شد، این شرکت تصمیم گرفته که، خودروهای جدیدی را به مشتریان خود به جای خوذروهای غیرقابل تولید و عرضه MG360 تحویل بدهند. به گزارش اسپات نیوز، باتوجه به مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پیش فروش 6664...