طرج بارکد واحد شهرداری در حالی پس از مدتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده که به عقیده بازیگران این حوزه، ورود حاکمیت به این بخش موجب زیان دیدن کسب‌وکارهای بسیاری خواهد شد. به گزارش اسپات نیوز، «بهزاد معماری» مدیر محصول استارتاپ تومن، تیمی که پیش‌تر و در سال گذشته نیز...