رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تشریح اهداف شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که این شبکه جایگزینی برای اینترنت جهانی نخواهد بود. به گزارش اسپات نیوز، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد که هدف از «شبکه ملی اطلاعات» جایگزینی اینترنت جهانی نیست. او همچنین گفت که ایران برای استقرار...