براساس مصوبات یکشنبه گذشته هیات دولت در رابطه با حقوق بازنشستگان، از این ماه مبالغی به فیش‌های حقوقی آنان اضافه خواهد شد. به گزارش اسپات نیوز، بر اساس آن‌چه اعلام شده، با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان هر گروه شغلی باید معادل 90 درصد میانگین حقوق شاغلان همان گروه باشد؛...