در پی شیوع کرونا تقاضا برای دستگاه‌های کارتخوان افزایش یافته و طبیعتا تعداد تراکنش‌ها که هزینه آن بر عهده بانک‌هاست نیز بیشتر شده که این موضوع هزینه هنگفتی را بر دوش بانک‌ها انداخته تا به همین دلیل با جدیت بیشتری در پی جمع‌آوری پوزهایی با تراکنش‌های مبلغ پایین باشند. به...