ناملیک با سه روش «تحقیق میدانی در تهران»، «ارائه پرسشنامه به مخاطبان» و «بررسی پلتفرم‌های پخش پادکست» درباره پادکست‌های فارسی و شنوندگان آن‌ها به نتایج جالبی رسیده و آن ها را منتشر کرده است. به گزارش اسپات نیوز، بر اساس این گزارش تا تابستان ۹۹ بیش از ۳ هزار پادکست...