بر اساس سیاست جدید دولت از ابتدای مرداد، کسانی که می‌خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. به گزارش اسپات نیوز، تا پیش از مرداد امسال، متقاضیان کارت‌های بازرگانی جدید باید با ثبت اطلاعاتشان در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران، پس از...