خانوانر‌های ایرانی برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس انداز کنند. به گزارش اسپات نیوز، طی چند روز اخیر بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده...