کاربران ارزهای دیجیتال دنیا در دانشگاه کمبریج، در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ تقریبا سه برابر افزایش داشته است یعنی تعداد به ۱۰۱ میلیون رسید. به گزارش اسپات نیوز، دانشگاه کمبریج سومین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت ارزهای دیجیتال در جهان را منتشر کرد که اطلاعات جالبی در...