متولی بخش مسکن در توجیه «سانسور ۲ ماهه اطلاعات و آمارهای حیاتی بازار ملک» اعلام کرد: برای انتشار آمار مربوط به قیمت مسکن، اول باید قیمت‌های غیرطبیعی، شناسایی و حذف می‌شدند بنابراین ابتدا آمارهای خام را استخراج  و بعد از آن قیمت‌های واقعی را مشخص کردیم. به‌زودی هم آمارهای ۲...