براساس آخرین صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال 6 نماد در گروه‌های خودرویی و قطعه‌سازی با زیان دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش اسپات نیوز، این شرکت‌ها بیشتر شامل گروه‌های خودرویی و قطعه‌سازی می‌شود. در این گروه ۶ نماد شامل شرکت‌های «مهرکام پارس»، «ایران‌خودرو»، «صنایع ریخته‌گری ایران»، «سایپا»، «محورسازان...