کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس تصویب شد، و هر نفر ۶۰ هزار تومان کمک خرید غذا دریافت می‌کنند. به گزارش اسپات نیوز، کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس تصویب شد. طرحی که بر اساس آن بنا شده است 60 میلیون نفر ایرانی ماهانه 60 هزار تومان دیگر...