به گفته رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان، اگر تا ۱۰ روز آینده وضعیت فوم و اسفنج بهبود پیدا نکند، کارخانه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد. به گزارش اسپات نیوز، علیرضا عباسی در رابطه با وضعیت بازار مبل اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بازار مبل به شکلی است، که اگر تا...