براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در پایان تیر‌ماه مانده سپرده‌ها  ۳۸ درصد و تسهیلات بانکی ۳۱.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به گزارش اسپات نیوز، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به...