پزشکان و وکلا در حالی از نصب کارتخوان در دفاتر خود سربازمی‌‌زنند که دولت با کمبود بودجه درگیر است و توجه به فرار مالیایتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش اسپات نیوز، بعد از جنجال نصب کارتخوان و شفافیت مالی پزشکان حالا وجود لیست سه هزار...