طراحی سایت کاری تخصصی، زمان‌بر و پرهزینه است و به همین دلیل ورود به بازار های دیجیتال را برای بسیاری از کسب و کارها در سراسر جهان دچار مشکل کرده است. به همین دلیل بیش از یک دهه است که پلتفرم هایی آماده (CMS) برای طراحی ایجاد شده اند تا...