معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیمه بیکاری سه ماهه خرداد به برخی از مشمولین پرداخت شده و پرداخت سایر متقاضیان در دستور کار قرار دارد. به گزارش اسپات نیوز، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی فنی سامانه جامع...