وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از چهار سال وزیر شد، اما هنوز حاشیه‌های این وزارتخانه تمامی ندارد و وزیر جدید ساختمان سمیه با انتقادهای تندی در مجلس روبه‌رو شده است. به گزارش اسپات نیوز، رییس‌ جمهوری اردیبهشت ماه امسال رضا رحمانی، وزیر صمت را به بهانه ناتوانی در کنترل...