رکورد بیشترین سفرهای مردم در ششم شهریور به بیش از دو میلیون، ۱۰۰ هزار تردد در محورهای اصلی مواصلاتی استان‌ها ثبت شده است. به گزارش اسپات نیوز، مژگان جلیلیان درباره وضعیت سفرهای مردم در شهریور ماه امسال و مقایسه آن با ماه‌ و سال‌های گذشته اظهار کرد: در شهریور ماه...